Gmina Kazimierz Biskupi

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie
z dnia 10 grudnia 2014 r.
w sprawie wygaśnięciu mandatu radnego Rady Gminy Kazimierz Biskupi.