Gmina Kazimierz Biskupi

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

Gmina Kazimierz Biskupi realizuje projekt w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, dotyczącej operacji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej  z przykanalikami w m. Kozarzew, Kozarzewek, Dębówka, Radwaniec, Tokarki, Cząstków, Dobrosołowo, Anielewo, Komorowo gm. Kazimierz Biskupi  – zadanie nr 7: wieś Anielewo”.