Gmina Kazimierz Biskupi

Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

SEKTOR RYBOŁÓWSTWA

Od 10 – 14 grudnia 2015 roku hodowcy ryb słodkowodnych, podatnicy podatku rolnego, którzy ponieśli straty z powodu suszy mogą składać wnioski o pomoc w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc będzie przyznawana w formie pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa.

Wniosek zawiera:

  • oświadczenie o pomocy de minimis,
  • oświadczenie podatnika podatku rolnego o powierzchni stawu,
  • oświadczenie podatnika podatku rolnego o złożeniu do Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie formularza sprawozdania dotyczącego powierzchni stawów rybnych i ilości ryb wyprodukowanych za rok 2013 i 2014.

Więcej informacji na stronie ARiMR