Gmina Kazimierz Biskupi

“Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami”

“Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami”

Gmina Kazimierz Biskupi wraz z Gminą Dąbie i innymi realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich “Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami”.