Gmina Kazimierz Biskupi

Informacja dot. “Systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej”

Informacja dot. “Systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej”

1 października 2017 r. wchodzi w życie “System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej”