Gmina Kazimierz Biskupi

Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego

dla rolników wypłacany będzie w dniu 23.10.2019 r. (środa) od godz. 12.00 w kasie Urzędu Gminy