Gmina Kazimierz Biskupi

Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2020 roku dot.

Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2020 roku dot.

czasowego ograniczenia działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Czytaj całość