Gmina Kazimierz Biskupi

Przebudowa ulic Kasprowicza i Orkana

Przebudowa ulic Kasprowicza i Orkana

Rozpoczęto prace związane z przebudową ulic Kasprowicza i Orkana w miejscowości Posada. Ulice przebudowane zostaną łącznie na długości 820 metrów.

Istniejąca nawierzchnia z betonowych płyt drogowych zostanie rozebrana, a na jej miejsce wykonana zostanie nawierzchnia z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 5,5 m na podbudowie z kruszywa łamanego, ułożonej na  wzmocnionym cementem podłożu.

W celu sprawnego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych wykonana zostanie kanalizacja deszczowa. Po obu stronach jezdni powstaną także chodniki z betonowej kostki brukowej, jak i zjazdy do posesji. Aby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych wykonane zostaną wyniesione przejścia, które będą pełniły automatycznie funkcję progów zwalniających. Przejścia wyposażone zostaną w znaki aktywne, które zwiększą ich widoczność dla kierowców poruszających się po drodze.

Wartość przebudowy dróg wynosi 2 175 079,93 zł. Kwota dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 1 087 539,96 zł (50% kosztów kwalifikowanych). Roboty wykonywane są przez Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o. z Konina.