Gmina Kazimierz Biskupi

Polska Cyfrowa w naszej gminie

Polska Cyfrowa w naszej gminie

Gmina Kazimierz Biskupi otrzymała dofinasowanie w wysokości 100 000 złotych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach zadania zakupione zostaną trzy sztuki urządzeń wielofunkcyjnych laserowe mono oraz dwie sztuki kserokopiarek – urządzenia wielofunkcyjne, które będą wykorzystywane do obsługi referatów urzędu gminy oraz pomocniczo w obsłudze interesantów w zakresie świadczonych przez urząd usług. Planowane do zakupu dwie sztuki skanerów będą wykorzystywane do obsługi wniosków na dowody osobiste, służąc do skanowania całego wniosku wraz ze zdjęciem wnioskodawcy.

Realizacja dofinasowania przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19 w latach 2020-21. Efektem realizacji zadania będzie wzmocnienie potencjału jednostki samorządu terytorialnego w zakresie usług teleinformatycznych. – Potrzeba realizacji zadania wynika z konieczności ciągłego rozwoju gminy w zakresie pracy zdalnej, dysponowania najnowocześniejszym sprzętem służącym do realizacji podstawowych zadań jednostki, a także wzmocnienie ochrony cyberbezpieczeństwa – wyjaśnia wójt Grzegorz Maciejewski.