Gmina Kazimierz Biskupi

“COŚ DLA CIAŁA” – aktywizacja fizyczna lokalnych seniorów. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego