Zebranie wiejskie w Nieświastowie
22 stycznia 2019

Wczoraj w Świetlicy Wiejskiej w Nieświastowie odbyło się zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej. Na zebraniu obecnych było 119 osób na ogólną ilość 454 uprawnionych do głosowania. Mieszkańcy w głosowaniu tajnym zdecydowali, że funkcję sołtysa przez kolejne pięć lat pełnić będzie Beata Staszak. Podczas zebrania wybrano także skład rady sołeckiej w osobach: Jakub Maciejewski, Ryszard Staszak, Tomasz Wapniarski oraz Jolanta Ziarniak. W spotkaniu uczestniczyli: wójt gminy Grzegorz Maciejewski, przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Mielcarek, sekretarz gminy Barbara Łechtańska, radny powiatowy Radosław Kelm, przewodniczący Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów Stefan Kropidłowski oraz radny okręgu Jacek Ziarniak.

alt

alt

 

 
Zebranie wiejskie w sołectwie Wieruszew
21 stycznia 2019

Za nami 10 zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej. W piątek mieszkańcy sołectwa Wieruszew wybrali swoich reprezentantów. Funkcję sołtysa będzie nadal sprawował dotychczasowy sołtys Stefan Kropidłowski. Wsparciem dla Jego działań będzie rada sołecka w osobach: Kazimierz Brzuszczak, Sylwia Drzewiecka, Urszula Gapska oraz Arkadiusz Król. Grono zaproszonych na zebranie gości zaszczycili: wójt gminy Grzegorz Maciejewski, przewodniczący rady gminy Arkadiusz Mielcarek, sekretarz gminy Barbara Łechtańska, radny powiatowy Radosław Kelm oraz radna okręgu Edyta Pawlak-Król.

alt

 
Syreny dla śp. Pawła Adamowicza
18 stycznia 2019

alt

 
Żałoba narodowa w piątek i sobotę
18 stycznia 2019

alt

 
Zebranie wiejskie w sołectwie Władzimirów
18 stycznia 2019

Wczoraj podczas zebrania wiejskiego wybrano sołtysa oraz członków rady sołeckiej w sołectwie Władzimirów. W zebraniu uczestniczyły 23 osoby, które w głosowaniu tajnym funkcję sołtysa powierzyli Jadwidze Kwaśniewskiej. Członkami rady sołeckiej, którzy będą wspierać inicjatywy i działanie sołtysa, zostali: Aleksander Drop, Henryk Gramera, Marian Kamoda oraz Rafał Susicki. W zebraniu uczestniczyli: wójt Grzegorz Maciejewski, przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Mielcarek, sekretarz gminy Barbara Łechtańska, radny powiatowy Radosław Kelm, przewodniczący Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów Stefan Kropidłowski oraz radna okręgu Edyta Pawlak-Król.

alt

 
Zebranie wiejskie w Kozarzewku
17 stycznia 2019

Podczas zebrania wiejskiego w sołectwie Kozarzewek 32 mieszkańców (na 257 osób uprawnionych do głosowania) wybrało w głosowaniu tajnym sołtysa i członków rady sołeckiej. Przez kolejne 5 lat sołectwu będzie przewodził dotychczasowy sołtys – Jan Pałucki. Uczestnicy spotkania wybrali także członków rady sołeckiej: Józef Czerniak, Mieczysław Kucharski, Stanisław Rogodziński oraz Wiesław Urbaniak.
W spotkaniu udział wzięli: wójt gminy Grzegorz Maciejewski, przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Mielcarek, sekretarz gminy Barbara Łechtańska, radny powiatowy Radosław Kelm, przewodniczący Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów Stefan Kropidłowski oraz radna okręgu Aleksandra Nożewska.

alt

 
poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna

Strona 7 z 128

Su navegador no soporta flash.