Punkt Segregacji Zebranych Odpadów Komunalnych dla Gminy Kazimierz Biskupi ul. Warszawska 11
03 stycznia 2017

Szanowni Mieszkańcy,

Informuję, że od dnia 1 stycznia 2017 roku Punkt Segregacji Zebranych Odpadów Komunalnych dla Gminy Kazimierz Biskupi zlokalizowany jest na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kazimierzu Biskupim, przy ulicy Warszawskiej 11.

PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku od 900 do 1700oraz w soboty od 900 do 1400  (z wyłączeniem dni, które przypadają na dzień ustawowo wolny od pracy).

                                                                                       /-/ Jan Sikorski

                                                                            Wójt Gminy Kazimierz Biskupi

 

REGULAMIN

Przyjmowania odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej     Sp. z o.o. przy ul. Warszawskiej 11, 62-530 Kazimierz Biskupi

 

1.Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej   PSZOK – iem, odpady z terenu gminy Kazimierz Biskupi mogą dostarczać właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kazimierz Biskupi.

 

2.Odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie gminy Kazimierz Biskupi.

 

3.PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku od 900 do 1700oraz w soboty          od 900 do 1400(z wyłączeniem dni, które przypadają na dzień ustawowo wolny od pracy).

 

4.Do PSZOK – u przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

- papier i tektura,

- szkło,

- tworzywa sztuczne i metale,

- odpady zielone,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i inne odpady wielo gabarytowe,

- odpady budowlane i rozbiórkowe,

- zużyte opony.

 

5.PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:

- materiały zawierające azbest,

- papa,

- szyby samochodowe,

- szkło zbrojone i hartowane,

- części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory itp.),

- styropian,

- odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),

- odpady w opakowaniach cieknących,

- odpady niebezpieczne (przeterminowane leki oraz farby i opakowania po farbach, rozpuszczalniki, oleje w opakowaniach, filtry olejowe, opakowania po substancjach niebezpiecznych, zużyty sorbent, zaolejone szmaty).

Z odpadami tymi, w zależności od ich rodzaju, postępujemy zgodnie z zaleceniami umieszczonymi na etykiecie produktu lub oddajemy przy zakupie czy montażu nowych części u sprzedawcy. Odpady niebezpieczne przekazujemy do unieszkodliwienia podmiotom mającym stosowne uprawnienia.

 

6.PSZOK nie przyjmuje nieodpłatnie odpadów w ilościach wskazujących no to, iż pochodzą z działalności gospodarczej – wszelkie odpady w ilościach masowych       (w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu – pojemności ponad 20 litrów na opakowanie jednostkowe).

 

7.Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.

 

8.Pracownik PSZOK – u ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeżeli byłoby sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

 

9.Pracownicy PSZOK – u nie dokonują rozładunku dostarczonych odpadów, wskazują miejsce gdzie należy je wyładować.

1

Tworzywa sztuczne, opakowania wielo materiałowe, drobne opakowania metalowe odpady nie opakowaniowe z tworzyw sztucznych w postaci mebli ogrodowych, skrzynek, wiader, misek, doniczek z PP i PE

 

 

Pojemnik z napisem ,,TWORZYWA SZTUCZNE’’

2

Makulatura (papier i tektura)

Pojemnik z napisem

,,PAPIER’’

3

Szkło opakowaniowe

Pojemnik z napisem

,,SZKŁO’’

4

Szkło budowlane

Pojemnik z napisem ,,SZKŁO BUDOWLANE’’

5

Odpady wielkogabarytowe

Boks  z napisem

,,ODPADY WIELKOGABARYTOWE’’

6

Odpady budowlane i rozbiórkowe z wyjątkiem szkła

Boks z napisem,, ODPADY BUDOWLANE’’

7

Odpady ulegające biodegradacji

Boks z napisem,, ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI’’

8

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Boks  z napisem,, ZUŻYTY SPRZET ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY’’

9

Zużyte bakterie i akumulatory, świetlówki

Pojemnik z napisem,, ODPADY NIEBEZPIECZNE’’

 

 
Zabawa Mikołajkowa
03 stycznia 2017

SOŁTYS I RADA SOŁECKA W KAZIMIERZU BISKUPIM

GORĄCO ZAPRASZAJĄ NA
ZABAWĘ DLA DZIECI Z MIKOŁAJEM
I DJ WOJTKIEM
8 STYCZNIA 2017 O GODZINIE 16:00
GMINNY OŚRODEK KULTURY W KAZIMIERZU BISKUPIM
SALA WIDOWISKOWA
MILE WIDZIANY STRÓJ KARNAWAŁOWY !!!!!

alt

 
W górę serca!
02 stycznia 2017

Nowy Rok alt:) Nowe wyzwania. My już ostro zabieramy się do pracy nad 25 finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ! Już dziś zdradzamy, że licytować będziecie mogli skok na spadochronie z instruktorem, lot balonem, loty szybowcem, a także mnóstwo gadżetów od Jurka Owsiaka - koszulki, ubranka dla dzieci, torby, apteczki, gry i wiele, wiele innych. Bądźcie z nami 15 stycznia 2017 od godziny 16 00 alt:)) w Gminnym Ośrodku Kultury alt<3

alt
 
Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Regionalnego
30 grudnia 2016

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI” ogłosiła nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w terminie od 11.01.2017 do 25.01.2017. Więcej informacji na stronie http://www.ludzieijeziora.pl/index.php/9-aktualnosci/94-info1

 
Spotkanie warsztatowe w ramach Planu Rewitalizacji dla Gminy Kazimierz Biskupi na lata 2017-2025
23 grudnia 2016

 
Życzenia świąteczne dla mieszkańców gminy i gości
22 grudnia 2016

życzenia_świąteczne

 
poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna

Strona 9 z 111

Su navegador no soporta flash.