Zebranie wiejskie w Tokarkach
24 stycznia 2019

13 zebranie wiejskie w związku z wyborem sołtysa i członków rady sołeckiej odbyło się w Tokarkach. Do Sali OSP w Tokarkach zawitało 37 mieszkańców (uprawnionych do głosowania 214 osób), którzy ponownie funkcję sołtysa powierzyli Sławomirowi Staszakowi. W skład rady sołeckiej powołano: Elżbietę Brzezińską, Dorotę Chrząszczak, Grzegorza Pigułowskiego oraz Barbarę Walczak. W zebraniu uczestniczyli: wójt gminy Grzegorz Maciejewski, przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Mielcarek, sekretarz gminy Barbara Łechtańska, radny powiatowy Radosław Kelm, przewodniczący Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów Stefan Kropidłowski oraz radny okręgu Tomasz Szelewski.

alt

alt

 
Zebranie wiejskie w Sokółkach
23 stycznia 2019

Kolejne zebranie wiejskie w naszej gminie za nami. Wczoraj w wyborach sołtysa i członków rady sołeckiej uczestniczyli mieszkańcy sołectwa Sokółki. W zebraniu uczestniczyły 63 osoby (488 uprawnionych), które w głosowaniu tajnym zdecydowały, że funkcję sołtysa sołectwa będzie pełnił Jan Chwaciński - dotychczasowy sołtys. Rada sołecka w osobach: Piotr Gołdyn, Iwona Koralewska, Bogdan Lazarek oraz Stanisława Lewkowicz, będzie wspierać sołtysa w działaniach na rzecz społeczności lokalnej. Grono zaproszonych na zebranie gości zaszczycili: wójt gminy Grzegorz Maciejewski, przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Mielcarek, sekretarz gminy Barbara Łechtańska, radny powiatowy Radosław Kelm, przewodniczący Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów Stefan Kropidłowski oraz radna okręgu Iwona Koralewska.

alt

 
Z najlepszymi życzeniami ...
22 stycznia 2019

alt

 
Zebranie wiejskie w Nieświastowie
22 stycznia 2019

Wczoraj w Świetlicy Wiejskiej w Nieświastowie odbyło się zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej. Na zebraniu obecnych było 119 osób na ogólną ilość 454 uprawnionych do głosowania. Mieszkańcy w głosowaniu tajnym zdecydowali, że funkcję sołtysa przez kolejne pięć lat pełnić będzie Beata Staszak. Podczas zebrania wybrano także skład rady sołeckiej w osobach: Jakub Maciejewski, Ryszard Staszak, Tomasz Wapniarski oraz Jolanta Ziarniak. W spotkaniu uczestniczyli: wójt gminy Grzegorz Maciejewski, przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Mielcarek, sekretarz gminy Barbara Łechtańska, radny powiatowy Radosław Kelm, przewodniczący Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów Stefan Kropidłowski oraz radny okręgu Jacek Ziarniak.

alt

alt

 

 
Zebranie wiejskie w sołectwie Wieruszew
21 stycznia 2019

Za nami 10 zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej. W piątek mieszkańcy sołectwa Wieruszew wybrali swoich reprezentantów. Funkcję sołtysa będzie nadal sprawował dotychczasowy sołtys Stefan Kropidłowski. Wsparciem dla Jego działań będzie rada sołecka w osobach: Kazimierz Brzuszczak, Sylwia Drzewiecka, Urszula Gapska oraz Arkadiusz Król. Grono zaproszonych na zebranie gości zaszczycili: wójt gminy Grzegorz Maciejewski, przewodniczący rady gminy Arkadiusz Mielcarek, sekretarz gminy Barbara Łechtańska, radny powiatowy Radosław Kelm oraz radna okręgu Edyta Pawlak-Król.

alt

 
Syreny dla śp. Pawła Adamowicza
18 stycznia 2019

alt

 
poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna

Strona 10 z 132

Su navegador no soporta flash.