REZERWAT „BIENISZEW”

Rezerwat Leśny „Bieniszew” utworzony został w 1996 roku głównie w celu zachowania fragmentu drzewostanu liściastego reprezentującego stanowiska świetlistej dąbrowy i środkowoeuropejskiej mokrej dąbrowy trzęślicowej. Występuje tu także zespół grądu ubogiego. Często na siedlisku grądu bardzo licznie występuje buk. Niektóre fragmenty lasu, szczególnie południowej i centralnej części, przedstawiają się wyjątkowo bogato i atrakcyjnie, ponieważ liściasty podrost grabowo. bukowy tworzy ,,dach” na wysokości kilku metrów, przesłaniając wyżej znajdujące się korony starych sosen. Obecnie w drzewostanie dominuje dąb bezszypułkowy z domieszką sosny zwyczajnej w poszyciu leszczyn, rzadziej buka i jałowca pospolitego. 

Zadrzewienia te obejmują 144,4 hektara centralnej części kompleksu nazywanego Puszczą Bieniszewską. Porastają bardzo zróżnicowany pod względem rzeźby terenu fragment puszczy.
Bogate runo leśne, charakterystyczne dla tego rezerwatu, skrywa w sobie kilka gatunków roślin chronionych m.in. lilię złotogłów, kopytnika pospolitego, konwalię majową, kalinę koralową, kruszynę pospolitą, a także inne rzadkie rośliny, jak: dziurawiec skąpolistny, groszek czerniejący, konwalijka dwulistna, kokorycz wonna, przylaszczka pospolita, turzyca pigułkowata.

W części południowej rezerwatu znajduje się jezioro Wściekłe i kilka mniejszych jeziorek śródleśnych. W ich sąsiedztwie rosną wiekowe olchy i czeremchy.
Obrzeżami rezerwatu biegnie zielony i czarny szlak pieszy oraz szlak rowerowy Kazimierz Biskupi-Konin.

 
 
1.jpg2.jpg3.jpg
 
 

Su navegador no soporta flash.