Przyroda


REZERWAT „MIELNO”

Rezerwat Mielno utworzony został w 1957 r. w celu ochrony ptactwa wodnego i błotnego oraz stanowiska brzozy niskiej, będącej reliktem zlodowaceń. Obejmuje powierzchnię 94 hektarów, z czego około 70 procent stanowią gleby bagienne lub wody otwarte, które od zachodu i południa sąsiadują z zalesionymi wzgórzami. Obszar rezerwatu wyróżnia się występowaniem zbiorowisk łąkowych o charakterze półnaturalnym, intensywną sukcesją roślinną i wynikająca z niej zmiennością zbiorowisk roślinnych, naturalnym charakterem torfowiska niskiego, trwaniem stanowisk wielu roślin chronionych W rezerwacie występują 24 gatunki drzew i 19 gatunków krzewów.

Więcej
 
REZERWAT „PUSTELNIK”

"W rezerwacie Pustelnik"

Bagienko ze skrzypem i wodnym kołem

nad strumykiem pluszcząco-szepczącym

i stare drzewo bez kory gołe

z winniczkiem do nieba pełznącym

także puchacz przypadkiem spłoszony

co bez szelestu w gęstwinę popłynął

i dąb-staruszek dzuplami upstrzony

widziały kogoś pod starą leszczyną

i słońce

co ognikami po liściach pełgało

też tam kogoś widziało

lecz uśmiechnęło się tylko

i nic nie powiedziało...

(Tomasz Jankowski)

 

Rezerwat „Pustelnik” w leśnictwie Bieniszew utworzony został w 1997 r. w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu naturalnych lasów liściastych łęgowych oraz grądowych. Występują tu skupiska roślin rzadkiego w Wielkopolsce łęgu jarzmiankowo-jesionowego, grądu środkowoeuropejskiego oraz zbiorowiska z brzozą omszoną. Rezerwat zajmuje obszar 125 hektarów.

Więcej
 
REZERWAT „SOKÓŁKI”

Rezerwat „Sokółki” w leśnictwie Bieniszew zajmuje powierzchnię ponad 240 hektarów. Utworzony został w 1996 r. w celu zabezpieczenia, ze względów naukowych i dydaktycznych, dobrze zachowanych starych drzewostanów, reprezentujących trzy zbiorowiska leśne: łęg jesionowo-olszowy, łęg jarzmiankowo-jesionowy i – najbardziej znaczący dla tego obszaru – grąd środkowoeuropejski.

Więcej
 
OBSZAR POWIDZKO-BIENISZEWSKI

Obszar powidzko-bieniszewski zajmuje powierzchnię 2547 ha. Stanowi istotne ogniwo systemu ochrony przyrody i krajobrazu we wschodniej części Wielkopolski. Obejmuje on południową część pojezierza gnieźnieńskiego z resztką dawnych Lasów Kazimierskich nazywanych dzisiaj Puszczą Bieniszewską oraz tereny leśnictw: Bieniszew, Głodów, Kazimierz Biskupi, Wilczyn.

Więcej
 
PUSZCZA BIENISZEWSKA – OBSZAR NATURA 2000

W wykazie specjalnych obszarów ochrony (siedlisk) zatwierdzonym w styczniu 2011 r. przez Komisję Europejską znajduje się Puszcza Bieniszewska.

To obszar o powierzchni 953,95 ha, znajdujący się na terenie Gminy Kazimierz Biskupi, uznany za ważny dla europejskiej sieci ochrony siedlisk.
Obszary leśne w Gminie Kazimierz Biskupi to w znacznej mierze pozostałość po historycznych Lasach Kazimierskich, które w początkach XIX w. zajmowały 65 procent obecnej powierzchni gminy. Ich zachowany do dziś fragment, w postaci mniejszego, ale zwartego kompleksu leśnego, nazywany jest także Puszczą Bieniszewską.

Więcej
 
poprzednia 1 2 następna

Strona 1 z 2

Su navegador no soporta flash.