GOSPODARKA

Od 1990 roku gospodarka byłego województwa konińskiego przeżywa wielostronny proces transformacji. Rozwój przemysłu wydobywczego i energetycznego w tym regionie miał i ma duży wpływ na rozwój gospodarczy. Przedsiębiorstwa tego sektora odgrywają dominującą rolę w dotychczasowej strukturze przemysłu byłego województwa konińskiego i obecnego powiatu oraz w Gminie Kazimierz Biskupi.

Obserwuje się dość dynamiczny rozwój sektora prywatnego, gdzie Gmina Kazimierz Biskupi spośród gmin wiejskich obecnego powiatu konińskiego znajduje się na drugiej pozycji po gminie Stare Miasto.

Najbardziej wiodącym kierunkiem dokonujących się przemian było szybkie powstawanie dużej liczby spółek prawa cywilnego i małych jednostek prywatnych. Ogółem liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Urzędzie Gminy na koniec 1995 roku wynosiła 219, a w 1998 roku - 368. Na koniec lutego 2000 roku firm faktycznie działających było 302. W sołectwach: Kazimierz Biskupi i Posada aktywność przedsiębiorcza jest największa.

Największą tendencję rozwojową obserwuje się w powstawaniu: sieci placówek handlowych,handlu obwoźnym,budownictwie,działalności produkcyjnej,transporcie oraz pośrednictwie. Dominują usługi i handel. 

 

Su navegador no soporta flash.