Na terenie gminy znajduje się duży kompleks leśny zwany Puszczą Bieniszewską (22,65 km2), obejmujący cztery rezerwaty przyrody: Sokółki, Bieniszew, Mielno i Pustelnik, stanowiące najcenniejszy w powiecie konińskim kompleks przyrodniczo-turystyczny oraz ostoję dla dzikiego ptactwa i zwierzyny łownej.
Obszary objęte różnymi formami ochrony przyrody obejmują około 22 procent powierzchni gminy. Na jej terenie występują następujące, określone prawem (Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r.) formy ochrony: rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody.

 

"Powrót do Bieniszewa"

Jesteś, jesteś... I będziesz jeszcze

tam, gdzie woda w kolorach tęczy...

Gdzie światło spada słonecznym deszczem

i wiosną pachnie szczawik zajęczy...

Nie tylko będziesz pamięcią, wspomnieniem,

bo za niedługo, z wiosną zieloną,

z paletą tam trafisz i nad strumieniem

twe oczy w gęstwie dziejów zatoną...

Będziesz w zielonym gąszczu przy kole,

co bezustannie nad stawem się kręci.

Będziesz tam mieszać farbami olej

i przeszłość przywracać ludzkiej pamięci.

A potem powołasz do życia,

i w barwach na półtna postrącasz,

wyciągając wyobraźnią z ukrycia,

tamte zdarzenia sprzed lat tysiąca...

(Tomasz Jankowski)

 

 

Su navegador no soporta flash.