WYDAWNICTWA LOKALNE

Dzieje kultu Pięciu Braci Męczenników w Polsce i Europie (do początków XXI wieku),
Jerzy Łojko
, Paulina Łojko-Wojtyniak
Kazimierz Biskupi-2012
publikacja finansowana przez
Gminę Kazimierz Biskupi

Wydawca:

URZĄD GMINY KAZIMIERZ BISKUPI

Plac Wolności 1

62-530 Kazimierz Biskupi

  
 • Zdjęcia : Mirosław Jurgielewicz, Jerzy Łojko, Andrzej J. Miller, Andrzej Moś, Wanda Gruszczyńska, Michał Gruszczyński
 • Projekt okładki, opracowanie graficzne: Aleksandra Jurgielewicz
 • Redakcja wydawnicza: Mirosław Jurgielewicz
 • Korekta: Emilia Głowacka, Aleksandra Jurgielewicz

 

Dzieje Kazimierza Biskupiego,
część 1, Monografia

Praca zbiorowa pod redakcją
Zbigniewa Chodyły
Kazimierz Biskupi 1993 i 2002
publikacja finansowana przez
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi

Książka powstała na zamówienie Społecznego Komitetu Obchodów 700-lecia Otrzymania Praw Miejskich Miejscowości Kazimierz Biskupi
  
 • Adam Greniuch, Środowisko geograficzne wsi i gminy Kazimierz Biskupi
 • Krzysztof Gorczyca, Czasy najdawniejsze
 • Krystyna Górska Gołaska, Kazimierz Biskupi w średniowieczu
 • Zbigniew Chodyła, Czasy nowożytne (1504 - 1793)
 • Zdzisław Włodarczyk, Lata rządów pruskich, Księstwa Warszawskiego, zaboru rosyjskiego i okupacji niemieckiej (1793 - 1918)
 • Jerzy Jaworski, Kazimierz Biskupi - wieś i gmina w Polsce Odrodzonej (1918 - 1939)
 • Ryszard Głoszkowski, Kazimierz Biskupi i gmina w czasie okupacji hitlerowskiej 1939 - 1945
 • Zygmunt Kowalczykiewicz, Zbigniew Łabuda, Zofia Walkowska, Kazimierz Biskupi - wieś i gmina w Polsce Ludowej (1945 - 1989)

Dzieje Kazimierza Biskupiego, część 2.
Dzieje Kultu Pięciu Braci Męczenników
w Polsce i w Europie
praca zbiorowa pod redakcją
prof. Antoniego Szymkowskiego

praca wydana ze środków Gminy Kazimierz Biskupi z okazji 1000-lecia kultu Pięciu Braci Męczenników.
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi,
2002


 

Praca zawiera rozdziały:

 • Ks. Tadeusz Dusza, Pierwsza i jedyna siedziba Świętych pięciu Braci Męczenników w Kazimierzu Biskupim
 • Ks. Witold Kujawski, Zarys dziejów parafii Kazimierz Biskupi do 1984 roku
 • Ks. Józef Wysocki, Parafia Św. Marcina w Kazimierzu Biskupim u schyłku XX wieku
 • Piotr Lipski MSF, kult Świętych Pięciu Braci Męczenników według Kroniki Bernardyńskiej Konwentu Kazimierskiego (1514 - 1863)
 • Ks. H.E. Wyczawski, OFM Klasztor Bernardynów w Kazimierzu Biskupim 1514 - 1896
 • Renata Linette, Zabytki sztuki kościelnej w Kazimierzu Biskupim
 • O. Wiktor Stalica (OC), Zarys dziejów Konwentu O.O. Kamedułów w Bieniszewie (1663 - 1985)
 • Ewa Kręglewska - Foksowicz, Zespół kamedulski w Bieniszewie. Studium historyczno- architektoniczne
 • Ks. Tadeusz Dusza, Zarys dziejów Domu Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim (1921 - 1985)
 • Paulina Wojtyniak, Kult Pięciu Braci w Polce i w Europie w XI - XVIII stuleciu i jego związki z Kazimierzem Biskupim

Anna Dragan
Pięć gołębi.
Patroni Kazimierza Biskupiego. Zbliżenia.
Kazimierz Biskupi-Konin 2002

publikacja finansowana przez
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi

  

"Pięć gołębi" to książka poświęcona Kazimierzowi Biskupiemu. Tytuł nawiązuje do herbu gminy, czyli Pięciu Braci Męczenników, których symbolizują gołębie oraz do legendy mówiącej, że tam gdzie działo się nieszczęście pojawiło się pięć tych ptaków ratujących ludzi.

Autorka nawiązuje w swej publikacji do "Żywota Pięciu Braci Męczenników" świętego Brunona z Kwerfuru, któremu dedykuje swoją pracę.

Autorką książki jest Anna Dragan, konińska dziennikarka, publicystka i pisarka.


Gmina Kazimierz Biskupi.Folder.

Wydawnictwo "Markuz".

Wydawnictwo finansowane przez Urząd Gminy
Kazimierz Biskupi 2002

 

Folder opracowany w trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej i niemieckiej).

Zawierający podstawowe informacje o gminie, jej historii, zabytkach, oświacie,kulturze i sporcie, turystyce, przyrodzie, inwestycjach oraz handlu, usługach i przemyśle.


Kronika Klasztoru Bernardynów w Kazimierzu Biskupim
Przewodnik Milenijny
płyta CD
opracowanie i wykonanie Ryszard Jałoszyński, Domer 2002


Płyta składa się z dwóch części:

A
Spisane przez zakonników dzieje kazimierskiego klasztoru, pierwsze tłumaczenie z łacińskiego oryginału XVIII wiecznej kroniki klasztornej, źródło nowych informacji o dziejach kultu Pięciu Braci Męczenników, ciekawe tło historyczne, religijne, społeczne i obyczajowe.

B
Przewodnik milenijny zawiera dzieje kultu Pięciu Braci oraz informacje o atrakcjach turystyczno-krajoznawczych Kazimierza Biskupiego i okolic.

Przewodnik zawiera także informacje o dawnej Puszczy Kazimierskiej, szkole misjonarzy oraz pustelni w Bieniszewie.

 

1000-lecie Męczeństwa
Pięciu Braci Patronów Kazimierza Biskupiego.
Nasze Źródła.
Kronika odbudowy kaplicy i studni "Łosośka" w Kazimierzu Biskupim oraz kaplicy przy źródle św. Barnaby Wyznawcy w Bieniszewie
Kazimierz Biskupi 2003

 

Opracowanie Tomasz Piaseczny - Przewodniczący Rady Gminy w Kazimierzu Biskupim.Praca zawiera:

 • Kronika odbudowy kaplicy i studni św. Barnaby w Bieniszewie
 • Kronika odbudowy kaplicy i studzienki "ŁOSOŚKA"

Kult Pięciu Braci Męczenników
w Kazimierzu Biskupim.
Materiały sympozjum historycznego zorganizowanego 13 listopada 2002 r. w Wyższym Seminarium Duchownym
Misjonarzy Świętej Rodziny
Kazimierz Biskupi 2003

 


 

Wydawca Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim przy udziale Komitetu Obchodów Tysiąclecia Męczeństwa Pięciu Braci Polaków w Kazimierzu Biskupim, Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim, Parafii Rzymskokatolickiej w Kazimierzu Biskupim oraz o.o. Kamedułów w Bieniszewie

Praca zawiera następujące rozdziały:

 • Ks. Waldemar Murach MSF- Wprowadzenie
 • Ks. bp prof. Dr hab. Bronisław Dembowski- Wspomnienie Pięciu Pierwszych Męczenników Polskich- Msza św. rozpoczynająca sympozjum
 • Prof. dr hab. Henryk Samsonowicz- Misja Pięciu Braci w kontekście kształtowania się państwowości polskiej
 • Prof. dr hab. Tomasz Jasiński- Zapiski kronikarskie i rocznikarskie o Pięciu Braciach Męczennikach
 • Prof. dr hab. Wiesław Franciszek Murawiec OFM, Klasztor bernardynów w Kazimierzu Biskupim (1514-1898) i jego zasoby archiwalne prowincji bernardynów w Krakowie
 • Prof. dr hab. Aleksandra Witkowska OSU- Tradycje Kultu Pięciu Braci Męczenników
 • Ks. Prof. dr hab. Ryszard Knapiński- Ikonografia eremitów w sztuce chrześcijańskiej
 • Dyskusja panelowa- Męczeństwo Pięciu Braci- Czy historia może przeczyć kultowi
 • Jerzy Łojko, Paulina Wojtyniak- Uwagi na marginesie milenijnych dyskusji- spór o metodę
 • Edycja źródła dlaczego kult Pięciu Męczenników Kazimierskich z wieku XVI i XVIII
 

Su navegador no soporta flash.