ZABYTKI

Kazimierz Biskupi wiązany jest w tradycji z imieniem założyciela księcia Kazimierza Odnowiciela (poł. XI w.). Miejscowość, usytuowana przy ważnym szlaku handlowym, z nadania księcia Henryka Brodatego (od 1237 r.) należała do biskupów lubuskich. Przywileju lokowania miasta udzielił biskupom w 1286 r. książę Przemysł II. Kupił je w 1504 r. Mikołaj Lubrański, odtąd, do końca XVIII w., było własnością szlachecką. Prawa miejskie utraciło w 1870 r.

Układ urbanistyczny Kazimierza Biskupiego (chroniony prawem od 2007 r.) ukształtowany zasadniczo w średniowieczu obejmuje najcenniejsze zabytki miejscowości: kościół św. Marcina z plebanią, cmentarz parafialny z kościółkiem św. Izaaka oraz pobernardyński zespół klasztorny. Przestrzeń tę formowało również funkcjonujące tutaj sanktuarium Pięciu Braci Męczenników (uwidocznionych w herbie gminy). Jego przestrzeń, oprócz istniejących do dziś świątyń, współtworzyły także drewniane kaplice św. Benedykta, św. Krystyna oraz studnia Łosośka.

alt

 
MIEJSCA KULTU

Klasztor Bernardynów powstał w 1514 r. z fundacji biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego i jego brata Mikołaja, ówczesnego właściciela miasta. Zgodnie z zamysłem biskupa stał się on głównym ośrodkiem kultu świętych Pięciu Braci Męczenników w Polsce; .... . Klaszto w Bieniszewie, historia pięciu braci męczenników. 

alt

 
SZLAKI TURYSTYCZNE

Szlaki piesze : Kawnice-Jezioro Głodowskie-Leśniczówka Głodów-Aleja Dębowa-Bieniszew-Konin/Kawnice 

Szlaki rowerowe: Konin-Bieniszew-Kazimierz Biskupi 

alt

 

 

 
PRZYRODA

Obszary objęte różnymi formami ochrony przyrody obejmują około 22 procent powierzchni gminy Kazimierz Biskupi. Rezerwaty przyrody w gminie Kazimierz Biskupi stanowią najcenniejszy w powiecie konińskim kompleks przyrodniczo-turystyczny. Na terenie gminy występują następujące, określone prawem (Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r.) formy ochrony: rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody.

alt

 


Su navegador no soporta flash.