OBSZAR POWIDZKO-BIENISZEWSKI

Obszar powidzko-bieniszewski zajmuje powierzchnię 2547 ha. Stanowi istotne ogniwo systemu ochrony przyrody i krajobrazu we wschodniej części Wielkopolski. Obejmuje on południową część pojezierza gnieźnieńskiego z resztką dawnych Lasów Kazimierskich nazywanych dzisiaj Puszczą Bieniszewską oraz tereny leśnictw: Bieniszew, Głodów, Kazimierz Biskupi, Wilczyn.

Więcej
 
PUSZCZA BIENISZEWSKA – OBSZAR NATURA 2000

W wykazie specjalnych obszarów ochrony (siedlisk) zatwierdzonym w styczniu 2011 r. przez Komisję Europejską znajduje się Puszcza Bieniszewska.

To obszar o powierzchni 953,95 ha, znajdujący się na terenie Gminy Kazimierz Biskupi, uznany za ważny dla europejskiej sieci ochrony siedlisk.
Obszary leśne w Gminie Kazimierz Biskupi to w znacznej mierze pozostałość po historycznych Lasach Kazimierskich, które w początkach XIX w. zajmowały 65 procent obecnej powierzchni gminy. Ich zachowany do dziś fragment, w postaci mniejszego, ale zwartego kompleksu leśnego, nazywany jest także Puszczą Bieniszewską.

Więcej
 
POMNIKI PRZYRODY

Według Ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie itp.

Więcej
 
poprzednia 1 2 następna

Strona 2 z 2

Su navegador no soporta flash.