KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. MARCINA

alt

 

"Kościół św. Marcina"

Od początku drewniany, nieduży.

Wszystkim dostępny, bez przeszkód nijakich.

Mateuszowi za kaplicę służył,

lecz potem dopadły go historii znaki...

Czterykroć w ogniu, niszczony przez wojny,

na straży wiary stał tu permanentnie.

I przetrwał, choć w czas ów niespokojny,

przez starszych braci złupiony doszczętnie.

Wciąż się odradzał, rósł w górę strzeliście.

Drewno, kamień, cegła i Pięciu opieka...

Marcin z Tours patronem był mu oczywiście,

a czas płynął i płynie, jak tutejsza rzeka.

Powstanie Styczniowe, i jego klęska

i późniejsze wojny nie złamały ducha...

Tutaj nikomu nie zabrakło męstwa,

Słowa Bożego lud tu znowu słucha.

(Tomasz Jankowski)

 

 

 

 

Kazimierska fara-kościół pw.św. Marcina z Tours stanowi centrum parafii założonej prawdopodobnie już w XI w. Kościół zbudowano około poł. XII w., możliwe, że na miejscu starszej drewnianej świątyni, ale dokładna data jego erekcji, przypisywanej m.in. Piotrowi Wszeborowicowi, nie została ustalona.

Więcej
 
POBERNARDYŃSKI ZESPÓŁ KLASZTORNY

 

"Klasztorny krużganek"

Krużganek... Typowy, z krzyżowym przesklepem,

wokół wirydarza ciągnie się koroną.

Z jednej strony arkady, z drugiej nisze ślepe...

Jedne pławią się w słońcu, drugie w cieniu toną...

Od wschodu klasztorna furta go zapina.

W wirydarzu zieleń w popołudniowym blasku

i symbol klasztoru-Święta Rodzina-

Maryja, Jezus i z nimi Józef z laską.

Na krużganku i w wirydarzu cisza,

czasem tylko gołąb gdzieś zagrucha...

Gdybyś zechciał, może byś usłyszał,

jeżeli w ciszę potrafisz się wsłuchać...

Głosy sprzed wieków Braci Świętych

i ich modły wznoszone tu do Boga.

Braci, którym zamiast dróżek krętych

wybrana była jedna i najprostsza droga...

(Tomasz Jnakowski)

 

 

 

 

 

Zespół klasztorny bernardynów w Kazimierzu Biskupim powstał w latach 1518-1523 z fundacji Jana Lubrańskiego, biskupa poznańskiego (1499-1520) i jego brata Mikołaja Gardziny, wojewody poznańskiego. To jedyna szesnastowieczna fundacja tego zakonu w Polsce.Bernardyni (franciszkanie-obserwanci) zajmowali się w Kazimierzu Biskupim propagowaniem kultu Pięciu Braci Męczenników, których relikwie zostały sprowadzone z Czech do katedry poznańskiej, a następnie (ok.1525 r.) przekazane do Kazimierza Biskupiego.

Więcej
 
KOŚCIÓŁ ŚW. IZAAKA

alt

 

"Kościół św. Izaaka"

Nieduży, niepozorny, prosty...

Z sacrum ukrytym w modrzewiowym drewnie.

Na wzgórku, jakby dwa światy łączył mostem

i w wieczność prowadził jasno i pewnie.

Ściany z modrzewia, z modrzewia gonty,

wieżyczka z gontem na szczycie kościoła...

I dzwon, który-czy w świątek,czy w piątek,

na drogę ostatnią każdego tu woła...

(Tomasz Jankowski)

 

Na cmentarzu grzebalnym znajduje się drewniany kościół zbudowany staraniem Kacpra Wolickiego w 1640 roku, odrestaurowany staraniem hrabiny Mielżyńskiej w 1783 roku. Kościół jest pokryty podwójnym gontem, z wieżyczką na sygnaturkę zwieńczoną cebulastym hełmem i latarnią. Wnętrza są oszalowane, ze śladami polichromii. W kościele są trzy ołtarze z XVIII wieku. Ostatnio świątynię remontowano w 1983 roku. Całość konsekrowana w 1998 roku. Odprawia się w niej nabożeństwa w pierwszym tygodniu listopada.

Więcej
 
PAŁAC W POSADZIE

alt

W położonej 6 km na południe od Kazimierza Biskupiego wsi Posada znajduje się eklektyczny pałac z II poł. XIX, który należał do rodziny Wierusz-Kowalskich. W latach 1899-1951 mieszkał w nim Karol Wierusz-Kowalski (1869-1953), artysta malarz, absolwent słynnej szkoły monachijskiej, bratanek stryjeczny Alfreda Wierusz-Kowalskiego. Karol, przebywając w Posadzie, przez wiele lat zarządzał również majątkiem swojego stryja położonym w pobliskim Mikorzynie. W 1951 r. Karol Wierusz-Kowalski zmuszony został do opuszczenia Posady. Zmarł dwa lata później w Poznaniu.

Więcej
 
OBIEKTY ZABYTKOWE

Kazimierz Biskupi

  • Układ urbanistyczny z XII wieku obejmujący rynek wraz z ulicami wylotowymi z XVI-XIX wieku;
  • Dom, Plac Wolności 7, pierwsze ćwierćwiecze XX w., 
  • Dom drewniano–murowany, Plac Wolności 17, z końca XIX wieku, 
  • Dom, ul. Kościelna 2, z drugiej połowy XIX wieku. 

Bieniszew

  • Kościół i klasztor pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z 1747-1781 r.

Nieświastów

  • Gorzelnia z ok. 1850 r.Program Opieki nad Zabytkami Gminy Kazimierz Biskupi na Lata 2008-2011

Program Opieki nad Zabytkami Gminy Kazimierz Biskupi na lata 2013-2016

 


Su navegador no soporta flash.