LOKALIZACJA

Gmina Kazimierz Biskupi leży we wschodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie konińskim. Na terenie gminy jest 18 sołectw. W granicach administracyjnych gminy jest 41 miejscowości.

Więcej
 
HISTORIA

"Czym jest historia? Echem przeszłości odbitym przez przyszłość. Odblaskiem przyszłości rzuconym w przyszłość"  (Victor Hugo)                                                                                     

Kazimierz Biskupi-dziś wieś i ośrodek gminy, a od 1286 do 1870 roku miasteczko-jest miejscowością, której dzieje godne są zainteresowań badawczych nie tylko w wymiarze lokalnym lub regionalnym, ale także i krajowym.

Więcej
 
CHARAKTERYSTYKA

Gmina Kazimierz Biskupi jest gminą o charakterze rolniczo-przemysłowym. Na jej obszarze przeważają gleby średniej jakości pseudobielicowe, brunatne wyługowane oraz murszaste. Kompleksy pszenne zajmują 2%, a kompleksy żytnie 95% gleb przydatnych do produkcji rolnej.

Zabudowa wsi na terenie gminy jest w znacznej części rozproszona. Większe miejscowości to Kazimierz Biskupi, Posada, Nieświastów, Dobrosołowo. Zabudowa przestrzenna rozciąga się wzdłuż głównych i lokalnych dróg.

Więcej
 
DANE STATYSTYCZNE

Statystyczne Vademecum Samorządowca

 

Więcej
 


Su navegador no soporta flash.