Gmina Kazimierz Biskupi

Uwaga! Ostrzeżenie hydrologiczne

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 12
Zjawisko: susza hydrologiczna
Stopień: nie dotyczy

Ważność: od godz. 10:40 dnia 05.06.2023 do odwołania
Obszar: Warta środkowa od Wełny do Noteci (lubuskie, wielkopolskie)
Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody, w kolejnych dniach na obszarze zlewni Przyrzecza Warty środkowej od Wełny do Noteci, spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 100%
Uwagi: Ostrzeżenie wydawane jest w sytuacji, gdy aktualne lub prognozowane wartości przepływu na stacjach wodowskazowych uznanych za reprezentatywne układają się poniżej SNQ przez minimum 10 dni w obrębie jednego obszaru hydrologicznego (który obejmuje grupę zlewni monitorowanych przez PSHM).

SMS: IMGW-PIB OSTRZEGA: SUSZA HYDROLOGICZNA Warta srodkowa od Welny do Noteci od 10:40/05.06.2023 do odwolania. W zwiazku z wystepujacymi niskimi przeplywami wody, w kolejnych dniach na obszarze zlewni Przyrzecza Warty srodkowej od Welny do Noteci, spodziewane jest dalsze utrzymywanie sie przeplywow wody ponizej SNQ. Szczegoly na meteo.imgw.pl