Gmina Kazimierz Biskupi

PIERWSZA SESJA RADY GMINY ZA NAMI

Nowo wybrani radni złożyli ślubowanie oraz w głosowaniu tajnym wybrali przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących rady.