Gmina Kazimierz Biskupi

Projekty realizowane we współpracy z UE

 • „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania” – czytaj więcej o projekcie…
 • „Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania”- czytaj więcej o projekcie…
 • „Wzmacnianie zastosowania TIK w powiecie konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych”. Czytaj więcej o projekcie…
 • „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” – czytaj więcej o projekcie…
 • „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI etap II” – czytaj więcej o projekcie…
 • „Adaptacja pomieszczeń sanitarnych w budynku świetlicy wiejskiej w Kozarzewku”  czytaj więcej o projekcie…
 • Program Ministerstwa Rodziny, Pacy i Polityki Społecznej „Maluch+” 2019 na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat – czytaj więcej o projekcie…
 • „Zagospodarowanie parku w Posadzie poprzez urządzenie i porządkowanie terenów zielonych z przeznaczeniem na cele kulturalno-edukacyjne, wypoczynkowo-rekreacyjne i reprezentacyjne” – czytaj więcej o projekcie…
 • Gmina Kazimierz Biskupi otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, edycja w 2019 – czytaj więcej o projekcie…
 • „Ja w internecie – Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” – czytaj więcej o projekcie…
 • Powiat Koniński realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania” – czytaj więcej o projekcie…
 • Gmina Kazimierz Biskupi realizuje projekt o dofinansowanie w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości – czytaj więcej o projekcie…
 • Gmina Kazimierz Biskupi realizuje projekt ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięć z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii w 2019 roku. Więcej informacji na stronie www.wfosgw.poznan.pl – czytaj więcej o projekcie…
 • Dofinansowania dla rolników – czytaj więcej…
 • Gmina Kazimierz Biskupi realizuje projekt pn. „Pierwszy żłobek w gminie szansą dla dziecka i rodzica” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – czytaj więcej o projekcie…
 • „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi”. Czytaj więcej…
 • „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – kwota dofinansowania 60000 zł. Czytaj dalej…
 • „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – kwota dofinansowania 75000 zł. Czytaj dalej…
 • „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap III” – czytaj dalej
 • Program Wieloletni Senior + – informacja o dofinansowaniu dla Gminy Kazimierz Biskupi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Czytaj dalej…
 • „Nowe miejsca żłobkowe rozwiązaniem potrzeb rodziców w Gminie Kazimierz Biskupi” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Czytaj dalej…
 • „Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”. Czytaj dalej…
 • Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Krzymów, Skulsk oraz Kazimierz Biskupi. Czytaj dalej…