Gmina Kazimierz Biskupi

DZIELNICOWI

Posterunek Policji w Kazimierzu Biskupim


Rejon nr 1:
sierż. sztab. Przemysław Borek
tel. 47-77-52-650,
kom. 516 952 176
e-mail: dzielnicowy.kazimierz-biskupi1@po.policja.gov.pl
Obszar: Kazimierz Biskupi

Dzielnicowy sierż. sztab. Przemysław Borek przyjął do realizacji plan działania priorytetowego na okres od 01.07.2022 roku do 31.12.2022 roku polegający na ujawnieniu i zapobieganiu popełniania wykroczeń porządkowych polegających głównie na spożywaniu alkoholu w miejscu objętym zakazem, zakłócaniu porządku publicznego i ciszy nocnej, zaśmiecaniu oraz nieobyczajnym wybrykom, popełnianych głównie przez gromadzącą się młodzież w obrębie altanki w Kazimierzu Biskupim przy
ul. Leśnej.

Rejon nr 2:

st. sierż. Waldemar Krysiński
tel.  47-77-52-650
kom. 516-952-143
e-mail: dzielnicowy.kazimierz-biskupi2@po.policja.gov.pl

Zaplanowane działania priorytetowe:

Ograniczenie oraz dążenie do całkowitego wyeliminowania wykroczeń oraz negatywnych zachowań związanych z zaśmiecaniem oraz spożywaniem alkoholu w rejonie stawu i marketu Stokrotka przy ul Kochanowskiego Matejki w Posadzie.