Gmina Kazimierz Biskupi

Strategia Rozwoju Gminy Kazimierz Biskupi

Urząd Gminy w Kazimierzu Biskupim oraz Konińska Izba Gospodarcza zapraszają serdecznie na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowywania „Strategii Rozwoju Gminy Kazimierz Biskupi na lata 2015 – 2025”.

Podczas spotkania pod dyskusję zostaną poddane cele strategiczne, cele szczegółowe oraz kierunki działań rozwojowych dla Gminy Kazimierz Biskupi. Konsultacje odbędą się według określonego porządku, serdecznie prosimy o udział we wskazanym panelu tematycznym.

Konsultacje odbędą się w dniu 18 czerwca 2015 r. od godz. 9.00 w Domu Kultury w Kazimierzu Biskupim.

Spotkanie poprowadzą przedstawiciele Konińskiej Izby Gospodarczej.

HARMONOGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W DNIU 18 CZERWCA 2015