Gmina Kazimierz Biskupi

Informacja o dofinansowaniu przez WFOŚiGW

Informacja o dofinansowaniu przez WFOŚiGW

W ramach inwestycji  pn. „Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w m. Sokółki, ul. Długosza,
gm. Kazimierz Biskupi”wykonane będą następujące roboty budowlane:

  1. Budowa kolektora grawitacyjnego Ø 200 – 828m
  2. Budowa rurociągu tłocznego Ø 90 – 549m
  3. Budowa przepompowni ścieków – 1 sztuka
  4. Przykanaliki Ø 160 – 401m/31 szt.

Dofinansowanie ze strony WFOŚiGW w formie pożyczki w kwocie 329 000,00 zł .
Link do strony Funduszu: www.wfosgw.poznan.pl