Gmina Kazimierz Biskupi

500+ – informacja dot. składania wniosków

Informacja dla osób zamieszkałych na terenie gminy Kazimierz Biskupi ubiegających się o przyznanie świadczenia wychowawczego (500 +), zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – czytaj całość…