Gmina Kazimierz Biskupi

101 lat Pani Cecyli

101 lat Pani Cecyli

Dzisiaj w Gminie Kazimierz Biskupi wielkie świętowanie. 101 urodziny obchodzi Pani Cecylia Ratajczyk – mieszkanka Nieświastowa. Z tej okazji dostojną Jubilatkę odwiedziła reprezentacja Urzędu Gminy w osobach: Wójta Gminy Pana Jana Sikorskiego, Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Pani Ewy Kuminkiewicz, kierownika USC Pani Henryki Woźniewskiej, sołtysa sołectwa Nieświastów Pani Beaty Staszak oraz kierownika referatu AO Pani Aliny Ciosek. Jubilatka okazywała miłe zaskoczenie, a podczas składania życzeń i gratulacji wszystkich serdecznie uściskała. Pani Cecylia miewa się znakomicie, o czym zapewniała Jej córka Barbara.Wśród rozmów o sposobie na długowieczność uczestnicy uroczystości delektowali się urodzinowym, pysznym tortem, zastanawiając się zapewne nad wyjątkowością chwili, rzadko bowiem można brać udział w takim wydarzeniu. Na zakończenie urodzinowej wizyty odśpiewano “200 lat”, czego wszyscy, wraz z jednoczesnym zachowaniem dobrego zdrowia i humoru, życzyli mieszkance Nieświastowa.