Gmina Kazimierz Biskupi

Zarządzenie w sprawie procedury ogłaszania naboru na członków Komisji Konkursowej

Zarządzenie w sprawie procedury ogłaszania naboru na członków Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 120.11.2018 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie procedury ogłaszania naboru na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.