Gmina Kazimierz Biskupi

Ogólnokrajowy Konkurs “Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza kolejną, XVI edycję Ogólnokrajowego Konkursu “Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, w kategorii gospodarstw indywidualnych organizowanego wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
i Państwową Inspekcją Pracy i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa