Gmina Kazimierz Biskupi

II Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne

Wczoraj mszą świętą o godzinie 12:00 zakończono II Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne “Duch, który umacnia miłość”. Organizatorem muzycznego przedsięwzięcia było Bractwo Pięciu Braci Męczenników w Kazimierzu Biskupim. Trzydniowe warsztaty dla wokalistów zainteresowanych muzyką liturgiczną odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim oraz Klasztorze Misjonarzy Świętej Rodziny. Tegoroczną muzyczną ucztę poprowadzili wybitni specjaliści, kompozytorzy i aktywni muzycy: Jakub Tomalak, siostra Karen Katarzyna Trafankowska, Daniel Synowiec i Hanna Buczkowska. Konferencje wygłosi prefekt Wyższego Seminarium Duchownego, ks. Michał Popowski MSF. Celem warsztatów było poszerzenie wiedzy i rozwinięcie umiejętności praktycznych oraz formowanie dojrzałej wiary prowadzące do pełniejszego uczestnictwo w liturgii. Uczestnicy byli kształceni w taki sposób, by mogli służyć umiejętnościami zdobytymi podczas Warsztatów w swoich środowiskach – parafiach, szkołach, grupach religijnych i innych.