Gmina Kazimierz Biskupi

Szkolenie KRUS

Szkolenie KRUS

Informuję, że w dniu 21 października 2019 r. o godzinie 10.00 (poniedziałek) w Domu Kultury w Wilczynie, odbędzie się szkolenie przeprowadzone przez pracowników Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koninie z zakresu:
Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwach rolnych
Zasad zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej i ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie z tyt. Wypadku przy pracy rolniczej
Choroby zawodowej
Zasad ubiegania się o rehabilitację leczniczą za pośrednictwem KRUS
Po zakończeniu szkolenia dla uczestników (podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników) zostanie przeprowadzony KONKURS „PRACUJ BEZPIECZNIE” – dla laureatów konkursu przewidziano nagrody rzeczowe.