Gmina Kazimierz Biskupi

Zebranie wiejskie w Posadzie

Zebranie wiejskie w Posadzie

Wczoraj w pałacu w Posadzie odbyło się zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej. Mieszkańcy (94 osoby) w głosowaniu tajnym wybierali sołtysa spośród 4 zgłoszonych kandydatów: Kazimierz Król, Anna Majer, Andrzej Mazgajczyk oraz Paweł Latoń. Największą liczbę głosów uzyskał Kazimierz Król. W następnej części spotkania wybrano skład rady sołeckiej, pracować w niej będą: Ewa Kruczyńska, Anna Majer, Andrzej Mazgajczyk oraz Paweł Latoń. Na zakończenie spotkania ustępująca sołtys Wioletta Spławska podziękowała mieszkańcom za dotychczasową współpracę oraz pogratulowała swojemu następcy i nowej radzie. Z podziękowaniem za dotychczasową pracę na rzecz sołectwa Posada do ustępującej pani sołtys pospieszyła również pani sekretarz gminy Barbara Łechtańska. W zebraniu uczestniczyli: wójt gminy Grzegorz Maciejewski, przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Mielcarek, sekretarz gminy Barbara Łechtańska, radny powiatowy Radosław Kelm, przewodniczący Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów Stefan Kropidłowski oraz radni okręgu: Paweł Moliński i Mirosława Zalewska.