Gmina Kazimierz Biskupi

Posterunek Policji w Kazimierzu Biskupim przypomina

o obowiązku zawieszenia tabliczki z numerem posesji