Gmina Kazimierz Biskupi

ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Kazimierz Biskupi

ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Kazimierz Biskupi

Wójta Gminy Kazimierz Biskupi w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.