Gmina Kazimierz Biskupi

Plac zabaw w Dobrosołowie

Plac zabaw w Dobrosołowie

W ramach powyższego zadania wybudowano nowy plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Dobrosołowie. Nowy obiekt zastąpił stary, zniszczony plac zabaw.

Urządzenia zabawowe rozmieszczone zostały w taki sposób, aby umożliwiały zachowanie bezpiecznych stref pomiędzy tymi urządzeniami, a korzystanie z nich nie stwarzało zagrożenia w trakcie zabawy. Został wyposażony w pojedyncze elementy oraz zestawy sprzętu rekreacyjnego zachęcające dzieci do różnych form aktywności fizycznej, w szczególności pokonywanie przeszkód, wspinanie, czworakowanie, przeskoki, przeploty czy zwisy. Umieszczony został regulamin określające zasady i warunki korzystania z tego obiektu oraz zainstalowane zostały ławki i kosze na śmieci.

Całkowita wartość projektu: 62 999,25 zł

Fundusz Sołecki: 21.000,00

Okres realizacji projektu: 10.10.2019 – 28.10.2019 r.

[ngg src=”galleries” ids=”75″ display=”basic_thumbnail”]