Gmina Kazimierz Biskupi

CHARAKTERYSTYKA

Gmina Kazimierz Biskupi jest gminą o charakterze rolniczo-przemysłowym. Na jej obszarze przeważają gleby średniej jakości pseudobielicowe, brunatne wyługowane oraz murszaste. Kompleksy pszenne zajmują 2%, a kompleksy żytnie 95% gleb przydatnych do produkcji rolnej.

Zabudowa wsi na terenie gminy jest w znacznej części rozproszona. Większe miejscowości to Kazimierz Biskupi, Posada, Nieświastów, Dobrosołowo. Zabudowa przestrzenna rozciąga się wzdłuż głównych i lokalnych dróg.

Podstawową sieć układu drogowego gminy tworzą:

Drogi wojewódzkie-zarząd nad nimi sprawuje Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Koninie. Długość tych dróg w granicach administracyjnych gminy wynosi 13,4 km. Są to drogi o nawierzchni twardej;

Drogi powiatowe-zarząd nad nimi sprawuje Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie. Długość tych dróg na terenie gminy wynosi 29,1 km. Są to drogi o nawierzchni twardej;

Drogi lokalne (gminne)-zarząd nad nimi sprawuje Urząd Gminy w Kazimierzu Biskupim. Długość dróg lokalnych wynosi 39 km, w tym: drogi o nawierzchni twardej-36 km, pozostałe-3 km.