Gmina Kazimierz Biskupi

DZIELNICOWI

Posterunek Policji w Kazimierzu Biskupim


Rejon nr 1:
sierż. sztab. Przemysław Borek
tel. 47-77-52-650,
kom. 516 952 176
e-mail: dzielnicowy.kazimierz-biskupi1@po.policja.gov.pl
Obszar: Kazimierz Biskupi

Dzielnicowy sierż. szt. Przemysław Borek w pierwszym półroczu 2022 roku przyjął do realizacji plan działania priorytetowego polegający na wyeliminowaniu zagrożenia polegającego na zakłócaniu porządku publicznego, zaśmiecania w rejonie altanki w Kazimierzu Biskupim (ul. Węglewska, ul. Leśna). Dzielnicowy zapowiada częste kontrole wskazanego miejsca, spotkania i konsultacje społeczne mające na celu wyeliminowanie negatywnych zachowań.

Rejon nr 2:

asp. Marek Wróbel
tel.  47-77-52-650;  
kom. 516-952-143
e-mail: dzielnicowy.kazimierz-biskupi2@po.policja.gov.pl

Dzielnicowy asp. Marek Wróbel przyjął do realizacji w pierwszym półroczu 2022 roku plan działania priorytetowego polegający na wyeliminowaniu zagrożenia dotyczącego zakłócania porządku publicznego, zaśmiecania w rejonie pałacu i boiska w Posadzie. W planie priorytetowym aspirant zakłada ograniczenie i wyeliminowanie tego zagrożenia.