Gmina Kazimierz Biskupi

REZERWAT „BIENISZEW”

REZERWAT „BIENISZEW”

Rezerwat Leśny „Bieniszew” utworzony został w 1996 roku głównie w celu zachowania fragmentu drzewostanu liściastego reprezentującego stanowiska świetlistej dąbrowy i środkowoeuropejskiej mokrej dąbrowy trzęślicowej. Występuje tu także zespół grądu ubogiego. Często na siedlisku grądu bardzo licznie występuje buk. Niektóre fragmenty lasu, szczególnie południowej i centralnej części, przedstawiają się wyjątkowo bogato i atrakcyjnie, ponieważ liściasty podrost grabowo. bukowy tworzy ,,dach” na wysokości kilku metrów, przesłaniając wyżej znajdujące się korony starych sosen. Obecnie w drzewostanie dominuje dąb bezszypułkowy z domieszką sosny zwyczajnej w poszyciu leszczyn, rzadziej buka i jałowca pospolitego.