Gmina Kazimierz Biskupi

Nowa droga w Kozarzewie

Nowa droga w Kozarzewie

Przebudowa drogi w miejscowości Kozarzew wykonana została na długości 300 metrów. Zanim rozpoczęto prace była tam droga o nawierzchni gruntowej z licznymi zaniżeniami i wybojami.

W ramach zadania wykonano jezdnię z betonu asfaltowego o grubości 4 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości jezdni 4 metry. Wykonano także pobocza gruntowe o szerokości 2×0,5m. W dalszej fazie budowy planuje się połączenie z miejscowością Daninów.

Całkowita wartość inwestycji: 132.254,52 zł.

Wartość dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych: 97.600, 00 zł.

Termin realizacji: 26.07.2019 – 15.11.2019.