Gmina Kazimierz Biskupi

Mamy dom seniora

Mamy dom seniora

Gmina Kazimierz Biskupi pozyskała fundusze na utworzenie Dziennego Domu „Senior +”. Powyższa jednostka zlokalizowana została w budynku byłego gimnazjum.

W Dziennym Domy Senior+ przebywa 20 nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. Dom funkcjonuje w ośmiogodzinnym systemie od poniedziałku do piątku. W skład pomieszczeń zaprojektowanych dla „Dziennego domu SENIOR+” wydzielono: komunikację, szatnię na odzież wierzchnią dla seniorów oraz personelu, pokój zabiegowo-pielęgniarski, pomieszczenie klubowe, jadalnię, pomieszczenie ogólne, pomieszczenie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, łazienka z toaletami damską i męską oraz prysznic. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń zaadoptowanych wynosi 400,50m2.

Do dyspozycji seniorów będzie również przyległy, zagospodarowany teren zielony oraz pobliski las (od strony południowej).W adaptowanych pomieszczeniach będą odbywać się zajęcia, które pozwolą na wypełnienie i zagospodarowanie czasu wolnego każdego z seniorów.

Całkowita wartość projektu: 299.884,40 zł

Wartość dofinansowania: 239.907,00zł

Okres realizacji projektu: 01-03-2019 – 31-12-2019r.