Gmina Kazimierz Biskupi

Zarządzenie Nr 0050.1.2021 w sprawie procedury ogłaszania naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Czytaj dalej…