Gmina Kazimierz Biskupi

Konkurs plastyczny dla dzieci

Konkurs plastyczny dla dzieci

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym. Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i ogólnopolskim. Etap wojewódzki może być poprzedzony eliminacjami niższego szczebla. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w kategoriach wiekowych: I grupa – klasy 0-III szkoły podstawowe, jII grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej.

We współzawodnictwie nie mogą brać udziału laureaci szczebla ogólnopolskiego poprzednich edycji konkursu tj. zarówno autorzy, którzy zostali uhonorowani nagrodami od I-III, jak również autorzy uhonorowani wyróżnieniami.

Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się z najbliższą jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskają wszystkie niezbędne informacje na temat organizacji eliminacji.

Regulamin konkursu dostępny jest: w Oddziałach Regionalnych i Placówkach Terenowych KRUS oraz na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl.