Gmina Kazimierz Biskupi

Budowa wodociągu w Dobrosołowie

Budowa wodociągu w Dobrosołowie

Trwa ostatni etap związany z budową wodociągu w miejscowości Dobrosołowo. Kontynuujemy prace rozpoczęte w 2019 roku, przygotowując tym samym infrastrukturę wodociągową pod planowaną przebudowę drogi powiatowej, która rozpoczęta zostanie w tym roku.

W ramach trzeciego etapu wykonana zostanie sieć wodociągowa na długości 801 metrów, z czego zabudowane zostaną rurociągi z rur PCV Ø160 o długości 727 metrów i Ø110o długości 63 metrów, z rur PEØ110 o długości 11 metrów oraz zabudowane zostanie 6 hydrantów. Podczas realizacji zadania przyjęto nową technologię wykonywania robót polegającą na montażu wodociągu przy zastosowaniu przewiertu sterowanego. Wartość całej inwestycji wynosi  311 044,76 zł.

Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Kazimierz Biskupi.