Gmina Kazimierz Biskupi

Nowy plac zabaw w Kozarzewie

Nowy plac zabaw w Kozarzewie

Zakończono prace związane z budową placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kozarzewie. Zastąpił on stary zniszczony plac zabaw.

Obiekt ten umożliwiać będzie dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej, zwiększenie ich aktywności ruchowej, promowanie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu oraz rozwijanie umiejętności motorycznych w wieku szkolnym. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. Kazimierz Biskupi. Koszt realizacji powyższej inwestycji wyniósł łącznie 71 500,00 zł gdzie z Funduszu Sołeckiego przeznaczono środki w wysokości 13 000,00 zł.