Gmina Kazimierz Biskupi

Fundusze norweskie dla Kozarzewa

Fundusze norweskie dla Kozarzewa

Gmina Kazimierz Biskupi otrzymała dofinansowanie z Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach naborów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i budżetu państwa tzw. Funduszy Norweskich na poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych.

W naborze złożono łącznie 214 wniosków, z czego pozytywną ocenę merytoryczną oraz dofinansowanie otrzymały 23 projekty. Wniosek „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozarzewie” otrzymał 99 punktów, co dało mu dziewiąte miejsce na liście i jako jeden z dziewięciu jest w partnerstwie z podmiotami z Norwegii.

W ramach tego zadania wykonana zostanie między innymi: modernizacja systemu grzewczego przez wykonanie pomp ciepła i wymianę instalacji CO, termoizolacja budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie dachu, modernizacja systemu oświetlenia czy wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Wartość projektu to 3 241 725,96 zł z czego otrzymano dofinansowanie w kwocie 2 269 208,16 zł.