Gmina Kazimierz Biskupi

Rozmawiali o gospodarce wodnej

Rozmawiali o gospodarce wodnej

W Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie wójta gminy Grzegorza Maciejewskiego z dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Bogumiłem Nowakiem, dyrektorem Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole Janem Bartczakiem oraz dyrektorem Departamentu Ochrony Środowiska ZE PAK Pawłem Szadkiem.

Tematem rozmów było „Zwiększenie Retencji Wodnej Pojezierza Gnieźnieńsko – Kujawskiego”, w tym między innymi budowa obiektów hydrotechnicznych zwiększających retencję w zlewni Strugi Biskupiej, zasilania w wodę zbiornika Kozarzewek jak i jeziora Głodowskiego. W wyniku realizowanych działań odbudowane mają zostać stosunki wodne we wschodniej Wielkopolsce oraz zwiększenie retencji. Powstałe zbiorniki pokopalniane (w tym zbiornik w Kozarzewku) i łączące je cieki wodne mają zostać wkomponowane w lokalną sieć hydrograficzną, wzbogacając tym samym walory krajobrazowe i przyrodnicze naszego terenu.