Gmina Kazimierz Biskupi

Zapraszamy na sympozjum

Zapraszamy na sympozjum

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, Gmina Kazimierz Biskupi, Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne, Akademia Katolicka w Warszawie, Studium Teologii w Koninie, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Poznański zapraszają na XXII Sympozjum Teologiczno-Familiologiczne „Powołanie i misja świeckich w Kościele i świecie“, które odbędzie się 23 i 24 lutego. Miejsce obrad: Gminny Ośrodek Kultury, Plac Wolności 2

Patronat honorowy: J.E. ks. bp dr Krzysztof Wętkowski – Biskup Diecezjalny Diecezji Włocławskiej, Ks. dr Agustinus Purnama MSF – Generał Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny – Rzym.

Pontyfikat papieża Franciszka przynosi wiele zmian dotyczących posługi świeckich w Kościele, tak w aspekcie nauczania, jak i liturgii. Niektóre decyzje papieskie nie zawsze są dobrze rozumiane, a niekiedy wręcz przez sam laikat traktowane jako swoista rewolucja. Tymczasem obawy te wynikają z nieznajomości nauczania Soboru Watykańskiego II i posoborowych papieży na temat roli i posługi świeckich w Kościele. W 2022 r. przypada 35. rocznica VII Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów w Rzymie, którego owocem była adhortacja posynodalna Christifideles laici papieża Jana Pawła II. Adhortacja ta jest mało znanym dokumentem w Polsce, podobnie jak soborowy dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem. Ich znajomość stanowi jednak niezbędną podstawę do zrozumienia zmian w posłudze laikatu wprowadzanych przez papieża Franciszka i do świadomego udziału w obecnie realizowanym procesie synodalnym XVI Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów „Ku Kościołowi Synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”.

Z powyższych racji tematem przewodnim 22. Sympozjum Teologiczno-Familiologicznego wybrano zagadnienie “Powołanie i misja świeckich w Kościele i świecie”. Sympozjum od ponad dwóch dekad jest organizowane przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu.  Prelegenci konferencji, reprezentujący 11 ośrodków naukowych w kraju, będą analizowali posługę świeckich w liturgii, nauczaniu, kościelnym sądownictwie, zarządzie parafii, mediach, służbie zdrowia, ruchach małżeńsko-rodzinnych, organizacjach pro-life i polityce. Podjęta zostanie także perspektywa ekumeniczna form zaangażowania laikatu w Cerkwi Prawosławnej, Kościołach tradycji ewangelickiej i Kościołach tradycji starokatolickiej.

Doroczne obrady konferencji mają miejsce w Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny oraz Gminnym Ośrodku Kultury  w Kazimierzu Biskupim. W tym roku będą również transmitowane drogą internetową, by zapewnić szeroki odbiór społeczny wygłaszanych przedłożeń. Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 lutego 2022 r. Wraz z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu. im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  sympozjum współorganizują: Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, Gmina Kazimierz Biskupi, Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne i Akademia Katolicka w Warszawie – Studium Teologii w Koninie oraz  Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Poznański.